Szkółka Tenisowa

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 1. Nauka gry w tenisa odbywa się w czasie roku szkolnego, tj. od września 2015 (od momentu organizacji grup treningowych) do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2016.
 2. Zajęcia odbywają się min. 1 raz w tygodniu w uprzednio ustalonym terminie na kortach ChTT i trwają 60 min.
 3. W okresie ferii, świąt i dni wolnych zajęcia odbywają się tylko dla chętnych.
 4. Grupy treningowe mogą liczyć od 2 do max 8 osób. W grupach 6-8 osobowych, zajęcia prowadzi 2 instruktorów na jednym korcie w formie mini tenisa (dot. dzieci w wieku 4-8 lat)
 5. Organizator zapewnia potrzebny sprzęt do prowadzenia zajęć. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia rakiet w pierwszej fazie nauki.
 6. Ewentualna rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach powinna zostać uprzedzona wypowiedzeniem z miesięcznym wyprzedzeniem.

CENNIK ZAJĘĆ

 1. Opłaty za zajęcia w sezonie 2015/16 od października do kwietnia będą się kształtować następująco:
 • grupa 2-os                     250 zł za osobę za miesiąc       (200 zł maj-wrzesień)
 • grupa 3-os                     180 zł za osobę za miesiąc       (140 zł maj-wrzesień)
 • grupa 4-8os                   140 zł za osobę za miesiąc       (110 zł maj-wrzesień)
 • l. Indywidualne             120-130 zł za godzinę               (90-110 zł maj-wrzesień)
 1. W/w kwoty obejmują 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku mniejszej ilości zajęć w danym miesiącu (święta, ferie) lub większej (np.5 razy) opłata za zajęcia naliczana jest proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć.
 2. Pojedyncze nieobecności na zajęciach NIE ZWALNIAJĄ Z OPŁATY ANI NIE SĄ PODSTAWĄ DO JEJ ZMNIEJSZENIA.
 3. Wyjątkiem od tej zasady może być dłuższa nieobecność spowodowana chorobą lub przypadkami losowymi. Takie sytuacje rozstrzygane będą indywidualnie.
 4. Opłaty za zajęcia winny być regulowane do końca danego miesiąca. Na życzenie może być wystawiona faktura Vat lub paragon fiskalny.
 5. W razie zmniejszenia się liczby osób w grupie lub jej zdekompletowania organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (grupy, terminy) w celu uniknięcia np. zmian w wysokości opłat.